UKK - Ammattikäyttö

Alla olevissa usein kysytyissä kysymyksissä on joitain asiakkaidemme yleisiä huolenaiheita ennen tuotteidemme ostamista. Jos sinulla on muita kysymyksiä, lähetä se vain osoitteeseen asiakaspalvelu@lifa.net

 

Vesivauriotapauksissa homehtumista tapahtuu jo parissa päivässä vaurion alkamisesta. Kuivatessa mikrobikasvuisia rakenteita ilmaan vapautuu niin paljon mikrobisoluja ja muita ihmisten terveydelle vaarallisia aineita/ainesosia, että asuminen tai jatkuva työskentely kuivattavissa tiloissa ei ole terveydellisistä syistä johtuen suotavaa. Korjaamattomien kosteusvaurioiden seurauksena rakenteisiin voi syntyä mikrobikasvustoa, josta voi irrota mikrobisoluja kuten itiöitä. Nämä itiöt kulkeutuvat sisäilmaan ilmanvirtausten mukana. Sisätiloissa oleskelevat ihmiset voivat altistua näille itiöille. Tyypillisiä altistumisen aiheuttamia oireita ovat silmä-, iho- ja hengitystieoireet, toistuvat hengitysteiden infektiot sekä allergiset sairaudet. Altistumisen aiheuttama terveysriski on suuri esimerkiksi sairaaloissa, joissa immuunipuutospotilailla tai muuten heikkokuntoisilla henkilöillä seuraukset voivat olla hyvin vakavia. Myös lapset ovat erityisessä vaarassa silloin, kun heidät altistetaan esim. asuintalojen ja päiväkotien kosteus- ja homevauriokorjausten yhteydessä korkeille mikrobipitoisuuksille, jolloin seurauksena voi olla erittäin vakavia hengityselinsairauksia. Kosteus- ja homevaurioiden korjaustöiden aikana sisäilman mikrobipitoisuudet kohoavat huomattavasti. Vesivahinkojen kuivatuksiin ja kosteus- ja homevaurioiden turvalliseen korjaamiseen on kehitetty LIFA DRY & CLEAN -laitekokonaisuus, joka samanaikaisesti kuivaa ilmaa ja puhdistaa siitä partikkelimaisia epäpuhtauksia (kuten mikrobeja) ja kaasumaisia epäpuhtauksia (kuten mikrobien aineenvaihduntatuotteita (MVOC)). Laitteesta ja sen toimivuudesta on julkaistu lukuisasti tieteellisiä tutkimustuloksia, ohessa HB2000 Healthy Building -konferenssissa julkaistu aineisto. Laitteen tekniset tiedot ohessa.
Suomessa on Tekesin Terve Talo -ohjelmaan sisällytetty "Puhdas ja toimiva ilmanvaihto" -teknologiaprojekti, jossa tehtiin mittauksia ilmanvaihtokanavien pölypitoisuudesta ennen ja jälkeen puhdistustyön sekä käytännön olosuhteissa että laboratoriossa. Tutkimuksissa on vertailtu puolueettomasti erilaisia puhdistusmenetelmiä, koneita ja laitteita sekä työssä tarvittavia apuvälineitä kuten puhdistusharjoja. Tutkimusten perusteella on helposti vedettävissä johtopäätös siitä, että Lifa Airin IV-kanavapuhdistuslaitteet olivat ylivoimaisen tehokkaita. Laitteista ja niiden toimivuudesta on julkaistu lukuisia tieteellisiä tutkimustuloksia mm. Timo Jalonen: Ilmastointikanavien puhdistusmenetelmien tehokkuus. Lisäksi HB2000 Healthy Building -konferenssissa on julkaistu "Ilmastointilaitteiston puhdistus ja -tarkastusmenetelmät" -aineisto.
Kyllä. Lifa Air on kehittänyt menetelmän ilmanvaihtokanavan tarkastamiseksi robottikameralla. Mikäli käytetään visuaalista puhdistusmenetelmää, erillistä laadunvalvonnan kuvausta ei tarvita. Lifa Air on kehittänyt ja patentoinut puhdistuslaitteen Hydmasterin, joka videoi koko puhdistustyöprosessin. Puhdistustyön aikana työn suorittaja kykenee valvomaan työnsä laatua ja tarvittaessa puhdistamaan välittömästi heikosti puhdistuneen kohdan. Näin vältytään huonolta työnjäljeltä ja kyetään kuvaamaan koko puhdistustyöprosessi ilman erillistä laadunvalvontakuvasta. Kustannussäästöjen lisäksi on huomioitava kasvanut asiakastyytyväisyys, jolloin työn tilannut taho saa laskun yhteydessä koko puhdistustyötä sekä työn jälkeä kuvaavan videon. Tällöin tilaaja voi luottaa lopputulokseen ja maksaa tyytyväisenä urakoitsijalle sovitun korvauksen.
Kone- ja laitevalmistajien tulisi aina huolehtia siitä, että laitteiden käyttäjät saavat tarpeellisen koulutuspaketin IV-kanavien puhdistamiseen. Ensisijaisesti pölyn leviämisen syyksi on helppo epäillä ilmanvaihtokanavien yläpuolelle kerääntyneen pölyn leviämistä puhdistustyön yhteydessä. Puhdistettavat kanavat tulisikin puhdistaa ensin ulkopuolelta ja vasta sen jälkeen sisäpuolelta. Kompressoreiden käyttäminen sisätiloissa viitannee sellaisten laiteratkaisujen käyttöön, jossa harjaa tai muuta puhdistuksessa käytettävää työkalua pyöritettävä voima on paineilma. Kompressorit tulisi valita käyttötarkoituksen mukaan niin, etteivät ne häiritse tarpeettomasti ulkopuolisia. Ääni ja tehosuhteeltaan paras kompressorivaihtoehto on lamellikompressori. Puhdistustyö voidaan vaihtoehtoisesti suorittaa tehokkaasti ja lähes äänettömästi Lifa Air:in patentoimalla Hydmasterilla, joka tulee olemaan ammattimaisesti IV-puhdistustyötä suorittavien urakoitsijoiden ykkösvalinta.