Mitä ilman epäpuhtaudet ovat?

Sisäilma on sekoitus hiukkasmaisia ja kaasumaisia yhdisteitä. Ne syntyvät rakennuksen sisällä tai kulkeutuvat sinne ulkopuolelta. Haitallisia ilman epäpuhtauksia ovat muun muassa

 • virukset
 • bakteerit
 • katupöly
 • siitepöly
 • homeitiöt
 • allergeenit
 • eläinten hilse
 • savu ja noki
 • otsoni, hiilidioksidi ja muut kaasut
 • materiaaleista vapautuvat orgaaniset yhdisteet (VOC)

Tiesitkö?

Yllättäen sisäilma on usein saastuneempaa
kuin ulkoilma. Ulkoilman epäpuhtaudet
pääsevät kulkeutumaan sisätiloihin, jossa
ne yhdistyvät sisäilmassa jo esiintyviin epäpuhtauksiin.
Tuloksena on ulkoilmaa huonompi sisäilma.

Pieni puhtaan ilman sanasto

Aerosoli on ilmassa leijuva kiinteä tai nestemäinen hiukkanen.Tällaisia voivat olla muun muassa taudinaiheuttajat. Myös esimerkiksi virukset ja jotkin bakteerit ovat tällaisia ja tarttuvat aerosoli- tai pisaratartuntana (esimerkiksi yskiessä tai aivastaessa).

Aerosolihiukkasten koko vaikuttaa siihen, miten pitkälle ne ilmassa kulkeutuvat. Koko vaikuttaa myös siihen, miten syvälle hengityselimiin hiukkaset päätyvät. Lisäksi koko määrittää miten helppoa tai vaikeaa aerosoli on suodattaa ilmasta pois.

Puhtaan ilman tuottonopeus eli CADR (Clean Air Delivery Rate). CADR kuvaa sitä, kuinka nopeasti ja paljon ilmanpuhdistin tuottaa ilmaa, josta on poistettu tietyn kokojakauman hiukkaset.

Halkaisijaltaan alle 10 mikrometrin hiukkasia (PM₁₀ = Particulate Matter smaller than 10 μm) kutsutaan hengitettäviksi hiukkasiksi.

Ilmassa leijuvia hiukkasia kutsutaan aerosoleiksi. Tunnetuimpia niistä ovat hengitettävät hiukkaset PM10 ja pienhiukkaset PM2.5. Hengitysteihin päästessään hiukkaset ovat terveydelle haitallisia.

Ilmanpuhdistin on laite, joka suodattaa sisäilmasta epäpuhtauksia ja tuottaa tilalle puhdistettua ilmaa. Ilmanpuhdistimia on markkinoilla runsaasti erilaisia, ja niiden suodatusteho ja puhtaan ilman tuottokyky (CADR) vaihtelevat suuresti. Lifa Airin korkealaatuisiin, todistetusti toimiviin ilmanpuhdistimiin voit tutustua Ilmanpuhdistimet-sivulla.

Ilmansaasteet tarkoittavat terveydelle ja ympäristölle haitallisia hiukkasia tai kaasumaisia aineita. Yleisimmät terveyteen vaikuttavat ilmansaasteet ovat pienhiukkaset, otsoni, typpidioksidi ja rikkidioksidi. Niiden lähteitä ovat muun muassa tieliikenne, energiantuotanto, puun pienpoltto ja teollisuus.

Sisäilmassa esiintyviä terveydelle haitallisia kaasuja ovat muun muassa otsoni, hiilidioksidi, hiilimonoksidi eli häkä, formaldehydi, ammoniakki, radon sekä haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC/TVOC).

Pienhiukkaset ovat ilmansaasteita, jotka ovat halkaisijaltaan alle 2,5 mikrometrin kokoisia (PM2.5 = Particulate Matter smaller than 2 μm). Pienhiukkaset ovat erityisen haitallisia terveydelle ja niitä pidetäänkin terveydelle vaarallisimpina ilmansaasteina, sillä ne pystyvät tunkeutumaan syvälle hengitysteihin.

Ks. Pienhiukkaset-kohta.

Ks. Hengitettävät hiukkaset -kohta.

VOC-yhdisteet (Volatile organic compounds) eli haihtuvat orgaaniset yhdisteet ovat terveydelle haitallisia kaasuja, joita esiintyy sisäilmassa. TVOC (Total volatile organic compound) on nimitys niiden kokonaispitoisuudelle.

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden lähteitä ovat ennen kaikkea rakennus- ja sisustusmateriaalit. Ulkoilman saasteet ja liikenteen pakokaasut lisäävät näitä yhdisteitä sisäilmassa, mutta myös ihmisen omalla toiminnalla on vaikutusta. Esimerkiksi jotkut henkilökohtaiset hygieniatuotteet sekä desinfiointinesteet ja puhdistusaineet haihtuvat ja ovat suoraan haitallisia hengitykseen tai aiheuttavat haitallista kemiaa sisäilmassa.

VOC-yhdisteisiin kuuluvat esimerkiksi aromaattiset hiilivedyt kuten tolueeni ja bentseeni, aldehydit, alkaanit, ketonit, terpeenit, halogenoidut yhdisteet, esterit ja alkoholit kuten etanoli, n-butanoli ja propanoli.

Mistä sisäilman epäpuhtaudet ovat peräisin?

Tiesitkö?

Noin 40 % Suomen kaikesta pienhiukkaspäästöistä
aiheutuu puun pienpoltosta. (THL)

Tiesitkö?

Ulkoilman epäpuhtaudet pääsevät sisätiloihin ikkunoiden, rakenteiden
pienten vuotojen ja huonosti suodattuvien
ilmanvaihtojärjestelmien kautta.

Lifa Airin ilmanpuhdistin auttaa puhdistamaan sisäilmaa epäpuhtauksista

Ilmanpuhdistimissamme hyödynnetään kehittämiämme edistyksellisiä 3G- ja 6G-ilmansuodatusteknologioita.

Epäpuhtaan ilman terveyshaitat

Ilmansaasteet ovat Suomessa merkittävin ympäristöterveysriski. Sisäilman kaasumaiset ja hiukkasmaiset epäpuhtaudet kulkeutuvat hengitysilman mukana hengitysteihin ja keuhkoihin, jopa verenkiertoomme. Hengityselimiin päästessään haitalliset pienhiukkaset voivat vahingoittaa terveyttäsi varsinkin, jos kärsit allergioista tai astmasta. Yleisimpiä oireita ovat:

 • Väsymys
 • Päänsärky
 • Ärsytysoireet ja lievät hengityselinoireet (kurkun ja silmien kutina, nuha, yskä)
 • Hengenahdistus
 • Rintakipu
 • Toimintakyvyn heikkeneminen
 • Astmaoireiden paheneminen, astmakohtausten lisääntyminen

Pitkäaikainen, vuosia tai vuosikymmeniä kestävä altistuminen voi lisätä ja pahentaa kroonisia sydän-, verisuoni- ja hengityssairauksia ja siksi lyhentää elinikää.

Tiesitkö?

Vaikka Suomessa on maailman mittakaavassa
puhdas ilma, siitä huolimatta pienhiukkaset ovat
terveysvaikutuksiltaan haitallisin ympäristöaltisteemme.
(Allergia-, Iho- ja Astmaliitto)

Ilmanpuhdistimen ostajan opas

Korkealaatuisen ilmanpuhdistimen hankkiminen on palvelus itsellesi. Ilmanpuhdistimia on runsaasti erilaisia. Huomioi valinnassasi ainakin nämä asiat.

Vertaile CADR-arvoja eri valmistajien laitteiden välillä. Kiinnitä huomiota siihen, kuinka paljon ja minkä kokoiseen tilaan laite tuottaa puhdasta ilmaa. Etsi vaihtoehtoa, jossa puhtaan ilman tuotto on mahdollisimman korkea tilan kokoon nähden. Lifa Air ja muut ammattilaiset suosittelevat, että huoneilma vaihtuisi viisi kertaa tunnissa. Eli kannattaa valita riittävän tehokas ja tilaan sopivan kokoinen ilmanpuhdistin.

Tarkista, minkälaista ilmansuodatusteknologiaa ilmanpuhdistimessa käytetään. Vaadi laitteelta korkealuokkaista teknologiaa sekä todistettuja tuloksia tehosta. Tutustu, onko valmistaja erikoistunut ilmanpuhdistukseen, vai onko se vain yksi liiketoiminnan haara?

Ilmanpuhdistin sopii kaikille terveydestään huolehtiville. Ilmanpuhdistimesta on hyötyä erityisesti allergikoille ja astmaatikoille, hengitys- ja sydänsairaille sekä muille herkille väestöryhmille, kuten lapsille ja vanhuksille.

Rajaa vaihtoehtoja käyttötarkoituksen mukaan. Tuleeko ilmanpuhdistin kotiin vai työpaikalle? Minkä kokoiseen tilaan ilmanpuhdistin on tarkoitus sijoittaa? Mihin huoneeseen se aiotaan sijoittaa? Onko laite käytössä makuuhuoneessa nukkuessasi? Ketkä laitetta käyttävät?

Tarkista ilmanpuhdistimen korkeus ja leveys ja mieti koon sopivuus tilaan. Jos etsit erityisen pienikokoista ilmanpuhdistinta, löytyy Lifa Airin valikoimista eri kokoisten lattiamallisten ilmanpuhdistimien lisäksi myös pienen älypuhelimen kokoinen kannettava ilmanpuhdistin.

Lifa Airin laitteissa on tehokkuuden säätömahdollisuus ja automaattitila, joka säätää laitteen nopeutta ilmanepäpuhtauden mukaisesti. Tällä varmistetaan, että laite käy juuri oikealla nopeudella ja myös hiljaisesti tarvittaessa. Samalla laite toimii energiatehokkaasti.

Koska ilmanpuhdistin on jatkuvasti esillä, on sen miellytettävä silmää ja sulauduttava sisustukseen. Katso kokoa, kulmikkuutta, kaarevuutta, värejä ja toiminnallisuutta. Lifa Airin ilmanpuhdistimet edustavat skandinaavista, Red Dot -palkittua muotoilua.

Lisää tietoa sisäilmasta

Lisää luotettavaa tietoa sisäilmasta ja hengitysterveydestä löydät esimerkiksi Sisäilmayhdistyksen, THL:n, Allergia-, iho ja astmaliiton sekä Hengitysliiton sivustoilta.

Tiesitkö?

Suomalaiset työikäiset ihmiset viettävät
ajastaan noin 90 % sisätiloissa, pikkulapset ja
vanhukset jopa enemmän.
Sisäilman laadulla on merkitystä. (THL)